Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
2017
 BEHAS_Bringing Europe Home At School
 SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
 PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 We All Art_Art and Health
 COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide

 

 

Mālpils novada domes  ERASMUS+ programmas projekts

 „Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide”

Līgums  Nr. 2017-1-LV01-KA101-035317

ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 42 400 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

 Projekta laikā tiek organizētas 3 skolotāju darba vērošanas programmas un 17 skolotāju kursi  sadarbībā ar partneriem Vācijā, Spānijā, Itālijā, Lielbritānijā, Portugālē, Somijā, Slovēnijā, Grieķijā.

MĒRĶI:

1. Paaugstināt Mālpils inovada skolu vadības un pedagoģiskā personāla profesionālās, svešvalodu, IKT un vadības kompetences, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs;

2. Uzlabot un dažādot projekta dalībnieku  metodiskās zināšanas un prasmes tādās jomās kā

DIGITĀLO PRASMJU PILNVEIDE, SVEŠVALODU APGUVE, DARBS AR SKOLĒNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM, SKOLĒNU RADOŠO SPĒJU ATTĪSTĪBA, SKOLU VADĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

Projekta ideja tika pārrunāta ar novada skolu vadības personālu, un  pirms projekta pieteikuma sagatavošanas visiem Mālpils novada izglītības iestāžu vadītājiem tika izsūtīts e-pasta uzaicinājums  iesniegt projekta vadītājai savu skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību aprakstu, kā arī informāciju par svešvalodu zināšanu līmeni un iespējām kvalitatīvi piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos ārzemēs.  Iesniegtie vajadzību apraksti ir pārrunāti ar skolu vadību, un tika nolemts atrast piemērotas mācību aktivitātes visiem skolotājiem, kas tos iesnieguši, kā arī  vairākus kursus potenciālajiem dalībniekiem atbilstoši konkrēto skolu vajadzībām.  

 
 

 PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SEKOJOŠIEM KURSIEM

Norises vieta
Dalīb-niekuskaits
Mācību dienas, nesk.ceļu
 

SVEŠVALODAS

 
 
 
 

Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language

Londona, Apvienotā Karaliste
1
5
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=22924
 
 
 
 

Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

Berlīne, Vācija
1
12
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=32952
 
 
 
 
Neue Ressourcen für den Unterricht
Piran, Slovēnija
1
12
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=24311
 
 
 
 

English Language & Practical Methodology: Creativity in the Primary Classroom

Exeter, Apvienotā Karaliste
1
12
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=23336
 
 
 
 

SKOLĒNI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

 
 
 
 

Technical and methodological approaches to help students with SEN

Trikala, Grieķija
1
5
 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=37568

 
 
 
 

Art as therapy: self-expression and special needs in art education

Florence, Itālija
1
5
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=17952
 
 
 
 

1 nedēļas darba vērošana  Fritz Felsenstein skolā Vācijā:  2 sk. no 2 skolām,  1.-4. un  5.-11.klasēs.

Königsbrunn, Vācija
2
5
 

SKOLĒNU RADOŠO SPĒJU ATTĪSTĪBA (2 skolu 2 sk.):

 
 
 
 
Revealing Contemporary Art
Florence, Itālija
1
5
 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=24012 -

 
 
 
 

Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond

Florence, Itālija
1
5
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=22223
 
 
 
 

DIGITĀLĀS  PRASMES  (4 skolu 6 sk-ji:

 
 
 
 
Teaching Film in Schools
Lisabona, Portugāle
1
7
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=36450
 
 
 
 
Audiovisuals and Social Media
Barselona, Spānija
1
12
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=22042
 
 
 
 

EUROPEANS SHARING VIEWS - Making sense of the world through multimedia

Lisabona, Portugāle
1
5
 
http://european-courses.webnode.com/sharingviews/
 
 
 
 

ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn

Lisabona, Portugāle
1
5
 
http://european-courses.webnode.com/course-ict/
 
 
 
 

1 ned. darba vērošana IES Ruiz de Alda skolā

San Javier, Spānija
1
5
 

SKOLU VADĪBA

 
 
 
 

Seeking ExcellenceI Teaching, Learning and Studying

Hameenlinna Somija
1
1
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=38694
 
 
 
 
Time and stress management
Cambridge, Apvienotā Karaliste
1
12
 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=37339

 
 
 
 

European project management and design for teachers, headmasters and educators

Palermo, Itālija
1
5
 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=32713

 
 
 
 
Classroom Management Structured Course
Lindau, Vācija
1
5
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=36311
 
 
 
 
Parents & Teachers: building bridges
Sevilla, Spānija
1
5
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=30892
 
 
 
 
 
 
20
 
 

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 Projekta pirmajā gadā ir organizēti sekojoši mācību pasākumi ārzemju partnerskolās un kursu rīkotāju organizācijās:

 

Jeļena Caune (Mālpils novada vidusskola)- kursi Making Sense of the World Through Multimedia Lisabonā, Portugālē, 5 dienas

-          “Kursu programmas ietvaros apguvu pamatzināšanas un analizēju teorētiskos pamatus par kultūras, identitātes un teritorijas un vides jēdzieniem, izmantojot multimediju metodes un IKT prasmes, apguvām fotografēšanas un filmēšanas pamatprasmes; izstrādājām kritērijus pedagoģiskā multimediju materiāla veidošanai; dalījāmies pieredzē un izstrādājām projektu ar tīmekļa tīklu palīdzību.

Izstrādājām multimediju pedagoģiskos materiālus.

Kursu laikā iegūtās zināšanas, apgūtās prasmes un pieredze dos iespēju iegūtās zināšanas izmantot multimedijus gan mācību procesa uzlabošanai, gan skolas darba atspoguļošanai, izmantojot dažādākas pieejas un resursus. Tā kā komunikācijas un darba valoda bija angļu valoda, tas ļāva arī pilnveidot svešvalodas runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.”

 

Ilze Bērziņa (Mālpils novada vidusskola) – darba vērošana IES Ruiz de Alda skolā, Spānijā, 5 dienas

-          “Spānijā San Javier skolā novērotais manam ikdienas darbam sniedz citādu skatījumu uz atsevišķām mācību darba organizācijas atšķirībām un iespējām (mācību metodes, dienas režīms, mācību stundu un brīvā laika sadalījums, darbs ar sociālā riska izglītojamajiem u.c) Tomēr vislielākais iespaids un pieredzei gūtais ir mākslas nodarbībās redzētais, klašu un skolas noformējumā paustās idejas un mākslas cits redzējums un atainojuma paņēmieni. Savā darbā visvairāk pielietošu vizuālajā mākslā un noformējuma ziņā gūtos piemērus un idejas.

Atgriežoties no pieredzes apmaiņas brauciena, sagatavoju četrām klasēm mācību stundu dabas zinībās tieši par Spānijas atrašanās vietu pasaulē, ar to saistītajām īpatnībām, kas tik krasi ir atšķirīgi no mums pierastā. Ieinteresētos kolēģus iepazīstināju ar braucienā redzēto un vērtīgo, noderīgo, aizgūstamo.”

 

Ingūna Mūsiņa (Mālpils internātpamatskola) – darba vērošanas programma Fritz Felsenstein skolas vidusskolas klašu grupā Koenigsbrunn Vācijā, 5 dienas:

-          “Piedalījos matemātikas, datorzinību un vācu valodas stundās. Guvu priekšstatu par asistenta darbu skolēniem ar īpašām vajadzībām, individuālā darba organizēšanu. Interesanti bija tas, ka vispirms tika organizēta teorētiskā stundas daļa - darbs ar jauno informāciju, tad notika praktiskā nodarbība, kurā skolēniem bija iespēja pielietot jaunās zināšanas, izteikt savu viedokli.

Ieguvums turpmākajam darbam -   individuālā darba organizēšanas metodes dažāda vecuma bērniem, liekot uzsvaru uz praktisko darbošanos, kā arī vācu valodas zināšanu pilnveidošana.”

 

Malda Čelnova (Mālpils PII “Māllēpīte”) – darba vērošanas programma Fritz Felsenstein skolas sākumskolas klašu grupā Koenigsbrunn Vācijā, 5 dienas:

-          “Atrodoties Fritz Felsenstein Schule Vācijā,Kēnigsbrunnā, piedalījos darba vērošanā 1.klasē un pirmsskolas vecuma bērnu dienas aktivitāšu organizēšanā.
Ļoti interesanti bija vērot jauno pedagogu metodes īpašo vajadzību bērnu integrēšanā kopīgajā vidē un darbībās. Liela loma praktikantu - asistentu dalībai stundu un nodarbību organižēšanā, akcentu liekot bērnu patstāvīgajai darbībai, sava darba pašanalīzei.
Darba organizēšanas pirmsskolas vecumam '' Meža bērnudārzā '' vērošana bija īpaši lietderīga,tā sasaucās ar mūsu jaunā mācību satura ieviešanu, kas balstīts uz kompetencēm. Šajā gadījumā brīvā meža teritorijā, dabā, bērni patstāvīgi vēroja, kas notiek apkārt, pētīja, sprieda, strīdējās, kamēr paši nonāca pie rezultāta. Nepierasti, ka tajā visā maz iesaistījās pedagogs, pārsvarā tikai vēroja no malas, reizēm uzdodot kādu uzvedinošu jautājumu.
Arī mums jāsāk pie tā pierast, ka pedagogs visu uztic bērniem pašiem, atstājot sev konsultanta, eksperta lomu. To arī nodošu saviem iestādes pedagogiem kā ideju, motivāciju un piemēru turpmākajā darbā.”

 

Līva Undzenko (Mālpils internātpamatskola)- kursi Parents & Teachers: building bridges-   Seviļā, Spānijā, 5 dienas.

-          Kursu ietvaros iepazinos ar dažādiem vecāku tipiem un kā atrast labāko pieeju ar katru no tiem, lai rastos jēgpilna komunikācija. Tā kā tika analizēti katra skolotāja individuālie situāciju  piemēri, būs iespējams vieglāk to realizēt dzīvē, izmantojot apgūtos nevardarbīgās komunikācijas soļus kā pamatu sadarbībā ar vecākiem. Izspēlējot arī dažādas biežāk sastopamās komunikācijas kļūdas, bija iespējams mācīties, kā no tā izvairīties ne tikai sarunās ar vecākiem, bet arī ar skolēniem vai kolēģiem .

 
Vasaras brīvlaikā notiek sekojoši kursi:

Daiga Lāce (Mālpils novada vidusskola) – kursi Audiovisuals and Social Media Barselonā, Spānijā, 12 dienas

Andija Kaizere (Mālpils novada vidusskola) kursi English Language & Practical Methodology: Creativity in the Primary Classroom -Exeter, UK, 12 dienas

Daila Klintsone (Mālpils novada vidusskola) kursi CLIL für Lehrer Berlīnē, Vācijā, 12 dienas.

Valda Zviedre (Mālpils novada vidusskola) –kursi ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn – Lisabonā, Portugālē, 5 dienas.

Lolita Bērziņa (Mālpils PII “Māllēpīte”) – kursi INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING, Piraeus, Grieķijā, 5 dienas

 

2018./2019.mācību gadā notiks vēl desmit mācību mobilitātes.

 
 Projektu noslēguma pasākuma  prezentācija

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti