Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
2017
 BEHAS_Bringing Europe Home At School
 SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
 PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
We All Art_Art and Health
 COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
 Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
We All Art_Art and Health

 

 

 

 

 

Erasmus+ programmas projekts MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ

We All Art_Art and Health, 2017-1-ES01-KA219-037869_2, 01/09/2017-31/08/2019

  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 27 740 EUR

 

 PARTNERI: 
 Spānija (vadošais partneris): IES Ruiz de Alda, San Javier 
Bulgārija: NGHNI “Konstantin Pereslavski”, Varna, 
Horvātija: Škola Likovnih Umjetnosti, Splita

 

PROJEKTA MĒRĶI:

 Rosināt radošu metožu izstrādi un pielietošanu mācību procesā, izpētīt mākslinieciski orientēto profesiju iespējas veselīga dzīves veida popularizēšanā.

 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

 Projekta sanāksmes (2 skolotāji un 6 skolēni no katras partnerskolas)

Projekta pirmajā gadā:

Spānijā (02-03/2018)
Bulgārijā (04-05/2018)

Projekta otrajā gadā:

Horvātijā (10/2018)

Latvijā (05/2019)

 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

Radošo darbu konkursi un izstādes, tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem, dažādas aktivitātes par tēmu “Veselība skolā un vietējā sabiedrībā” un “Karjeras iespējas veselības un mākslas jomā”.

Zīmējumu konkursi un izstādes veselīga dzīves veida veicināšanai. Iepazīšanās ar mākslas un veselīga dzīves veida nodrošināšanas profesijām, to iespējamo saistību. 

Citi pasākumi koordinējošās skolas (Spānija) uzdevumā .

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
 
 
 
 

www.malpils.lv/uploads/filedir/File/PROJEKTI/Erasmus/Art/proj_isten_plans.pdfProjekta īstenošanas plāns
Prezentācija projekta plānošanas sanāksmei    

Atziņas pēc Mālpils novada vidusskolas projekta „WE ALL ART. ART AND HEALTH” sanāksmes Bulgārijā no 28. aprīļa līdz 5. maijam.

            Bulgārijā – pavasara ziedos grimstošā Varnā no 28.aprīļa līdz 5.maijam dzīvojām mēs – Mālpils novada vidusskolas septiņi skolēni – Arta, Agate, Elīna, Marta, Kristīne, Matīss, Adrians un divas skolotājas Ina un Ilze. Mūs gaidīja darbs Bulgāru mākslas novirziena skolā – sadalīti forumos, Spānijas, Bulgārijas un Latviešu skolotāju vadībā, sākās projektu realizācija – ar otām un krāsām. Projekta mērķis bija radīt vietu cilvēkā emociju pasaules izzināšanai un savstarpējai sadarbībai.

Bulgārijā mūs sadalīja pa sešiem forumiem, kuru devīze bija cilvēka emocijas. Vienā forumā apgleznoja sienu ar ļoti krāsainiem un krāšņiem kaķiem, otrā forumā, kuru vadīja mūsu skolotājas, krāsoja kāpnes ar pozitīvām un iedvemojošām emocijām pakāpienos uz augšu, bet palikšanu lejā ar negatīvām emocijām. Trešā grupa kopā ar Horvātu skolotājiem uz šķīvjiem veidoja slavenu mākslinieku gleznu reprodukcijas no ēdiena. Ļoti interesantu projektu veidoja ceturtā grupa: uz sienas stūra vienā pusē sarakstīja labus vārdus un emocijas, bet savukārt otrā pusē visu negatīvo. Šo grupu vadīja spāņu skolotāji, un vārdi uz sienas tika rakstīti visās projekta dalībnieku valstu valodās. Piektā grupa veidoja fotogrāfijas, kuras pēc tam attīstot, ieguva fotonegatīvus, kurus arī papildināja, uzsverot distanci. Pēdējā grupa veidoja īsfilmu par meiteni, kura meklē savu īsto vietu un cilvēkus, kura nespēj atvērties un meklē motivāciju. Īsfilmas filmēšana notika Varnas pilsētas ielās, pie jūras un pat skolas pagrabā. (Marta Dišereite, 11.klase)

            Iegūtā pieredze, piedaloties projektā, noderēs turpmākajā dzīvē, jo satiktie cilvēki un gūtās emocijas ir vārdiem neaprakstāmas. Bulgāri ir viesmīlīgi un ļoti jauki cilvēki. Pavisam noteikti ir jāizmanto iespēja un jāpiedalās šādos projektos, lai uzlabotu savas komunikācijas spējas, iegūtu jaunus draugus un tajā pašā laikā arī zināšanas. (Kristīne Višķere, 10.klase)

            Dzīvošana ģimenē man bija jauna pieredze – no sākuma man bija nedaudz bail, jo es neizināju, kāda būs uzņemošā ģimene un meitene, pie kuras dzīvoju. Jau pēc pirmajām kopā pavadītajām minūtēm sapratu, ka viņa ir ļoti forša un mums ir daudz kopīgā. Bulgāri ir ļoti viesmīlīgi, ģimene mani iepazīstināja ar bulgāru tradicionālajiem svētkiem un ēdieniem. Brokastīs, pusdienās un vakariņās galds tika bagātīgi klāts, un maltītes neatņemama sastāvdaļa bija maize un gaļa. Varu teikt lielu paldies ģimenei, kura mani uzņēma, jo es tur noteikti vēl atgriezīšos. (Arta Višķere, 11.klase)

            Divās projekta dienās mums bija ekskursijas. Balčikā apskatījām botānisko dārzu Melnās jūras krastā – daudz puķu, Eiropā otro lielāko kaktusu dārzu. Devāmies arī uz Kaliakras ragu, kur atradās Tirzas cietoksnis – iestiepts jūrā. Apskatījām arī turpat Varnā esošo Arheoloģisko muzeju, Evksinogradas rezidenci, Bulgārijas pēdējā valdnieka pili Melnās jūras krastā, kas nozīmīguma ziņā ir kā Rundāles pils. (Matīss Graudiņš, 11.klase)

            Darbs forumā, sarakstes starp projekta valstu bērniem un gatavošanās pašam darbam noritēja naski un aizraujoši! Jauniešiem ir viegli atrast kopīgu valodu gan ar saviem vienaudžiem, gan skolotājiem – komunikācija nesagādāja nekādas grūtības. Katram forumam nebija grūti realizēt savu ieplānoto emociju vīziju krāsās un telpā. (Elīna Rauska, 11.klase)

            Bulgārijā satikās četru Eiropas Savienības valstu skolēni, kuri visi bija ļoti mākslinieciski un atvērti. Ārzemju skolēni bija ļoti atraktīvi un, kas ir ļoti svarīgi, komunikabli. Nedēļai Bulgārijā ritot uz priekšu, iepazīšanās pārauga draudzībā, kura pierādījās atvadu vakarā - atvadoties raudāja visi. Savstarpējā komunikācija bija ļoti veiksmīga, pat ģimenēs. Ja vecāki nesaprata angļu valodu, tad tie noteikti runāja krieviski. Pēc Bulgārijas brauciena man telefons nav rimies, tajā vienmēr ienāk ziņa, foto un sveiciens no kāda projekta dalībnieka. Esam tā sadraudzējušies, ka Ziemassvētku brīvlaikā plānojam atkal satikties Bulgārijā. (Adrians Rakuzovs, 11.klase)

Nākamā mācību gada noslēgumā uzņemsim šī projekta partnerus Mālpilī, kopīgi veidosim jaunus mākslas darbus.

 

Dalībnieku iespaidus apkopoja Ilze Rauska

 

 

Erasmus+ programmas WE ALL ART projekta aktivitātes San Javier skolā Spānijā

Projektu uzsākot, janvārī- februārī skolā pildījām projekta koordinatora uzdotos “mājas darbus”, vizuālās mākslas stundās aktualizējām tēmas  par mākslu un veselīgu dzīvi, profesijām. Pirms Ziemassvētku brīvdienām izpildījām uzdevumu par to, kā jūtamies dzīvē - izpaust savas emocijas bez zīmēšanas ar 2 krāsu-zaļu un sarkanu lapiņu palīdzību. Skolas projektos skolēni veidoja telpiskus objektus, gatavojoties vizuālās mākslas alternatīvajai olimpiādei par tīru vidi, skolas olimpiādē zīmējām tēmu “Zemes spēks”. Konkursos “Tilti” un “Piens un augļi skolai” aktualizējām tēmu par mākslu un veselīgu dzīvi, profesijām. Šajās aktivitātēs piedalījās gandrīz visi 5.-9. klašu skolēni;

 We All Art projektā iesaistītās skolnieces no 10.-11. klases skolas 4. stāvā uzgleznoja Laimes koku. Tas tika nosūtīts eTwinning vietnē kā ideja partneriem. Tulkojām pozitīvas izjūtas izsakošus vārdus 4 valodās. 5.-9. klases skolēni izgrieza šablonu burtus tekstiem un pārzīmēja, izkrāsoja uz papīra loksnēm. Šo ideju ar plaukstiņām un pozitīvo sienu mēs turpinājām attīstīt Spānijā .

Spānijā mūsu skolēni bija iesaistīti kopā 6 radošā darba grupās -gleznojumos, telpisko objektu veidošanā un interjera iekštelpas sienas noformēšanā. Tā bija lieliska praktizēšanās iespēja visiem dalībniekiem, jo māksla tiešām pārvar valstu un valodu robežas. Noteikti izjutām, ka jāpilnveido valodu zināšanas, komunikācija. Katras dienas beigās uz sienas dalībnieki uzrakstīja “atgriezenisko saiti”: kas bija labi, kas patika, kas ne. (skolotāja Ingrīda Kazinika)

 
Skolēnu iespaidi

   Man tika dota vienreizēja iespēja pavadīt nedēļu Spānijas pilsētā San Javier. Šīs nedēļas laikā es iepazinos ar daudziem interesantiem cilvēkiem no dažādām valstīm, kurus tagad varu saukt par saviem draugiem, un man bija iespēja mazliet iepazīt pašu Spāniju, tās dabu un kultūrvēstures bagātības.

    Visi projekta dalībnieki tika sadalīti sešās grupās, kuras sastāvēja no dažādu valstu dalībniekiem. Es biju viena no sestās grupas dalībniekiem. Kopā mēs izveidojām darbu, kas attēlo mūsu emocijas par kopā pavadīto laiku projektā un mūsu kopīgās intereses – mākslu, mūziku, vēsturi. (Katrīne Priekule, 10.kl.)

 

   Mēs bijām sadalīti 4 grupās. Katrā grupā pa vienai latvietei, bulgāram, horvātam un 3 spāņiem. Katra grupa strādāja pie sava veida mākslas projekta. Mana projekta vadītāja, skolotāja bija Horvātiete. Sākumā viņas ideja bija izveidot „patvērumu”, kur cilvēki varētu paslēpties no ikdienas, palasīt grāmatu vai klausīties mūziku, bet drīz kļuva skaidrs, ka laika un materiālu trūkuma dēļ šī ideja nebūtu īstenojama. Tika nolemts izveidot „patvēruma” modeli, bet kad sākām strādāt, tad sāka veidoties lieli pakarami dekori.  Viens bija paredzēts pakāršanai zem koka. Vēlējāmies ārā iznest kaut ko ar cilvēku pieskārienu, radās ideja par piesārņojumu un vēstulītēm pudelēs. Tad nu tika izveidots telpisks rombs no plastmasas pudelēm ar mazu vēstulīti iekšā no katra projekta dalībnieka. Iekštelpā tika izveidots un pakārts rombs no spīdīga papīra, kas atspoguļoja skolēnus un emocijas.

Pieredze bija vienreizēja, spāņi ļoti laipni, viesmīlīgi un noteikti atstāja paliekošu, labu iespaidu par savu valsti.( Rasa Strūģe, 10.kl.)

 

 Brauciens uz Spāniju bija viena no manām dzīves labākajām pieredzēm. Projekts bija saistīts ar mākslu, kas ir liela manas dzīves daļa. Lieta, ko iemācījos bija tā, ka dzīve Spānijā ļoti atšķiras no dzīves Latvijā. Ielas ir saulainas, tās šķiet kā mājas, siltas un omulīgas, taču cilvēki, kurus tur satiku un ar kuriem man bija iespēja komunicēt, bija labākie cilvēki, kurus esmu iepazinusi. Visi mēs bijām saistīti ar mākslu kā dvēseles radinieki, tādēļ, ja dažkārt traucēja valodas barjera, tad mēs spējām komunicēt caur, ap un ar mākslu. Šie labsirdīgie, nenosodošie, jaukie, atvērtie, gudrie, kreatīvie, jautrie, pozitīvie, mākslinieciskie, izpalīdzīgie cilvēki tev liek justies pieņemtam un nenosodītam, tu vari būt tu pats, tu vari būt, kas tu vēlies būt. (Karīna Elīna Guste, 10.kl.)

 

   Šis brauciens uz Spāniju, Erasmus+ projekta ietvaros, bija interesantas pieredzes bagāts. Sākot jau ar lidojumu no Maskavas uz Spāniju, 5 stundas gaisā.

 Katrs skolēns tika iedalīts savā forumā, kurā vajadzēja pielikt roku. Es biju forumā, kura vadītāja bija skolotāja Elena no Spānijas. Manai komandai vajadzēja nomākto skolas iekšpagalmu padarīt krāsaināku un atdzīvināt to. Plānošana notika jau laiku pirms brauciena. Saplānots tika veiksmīgi un gala rezultāts bija pārsteidzoši labs. Tagad pagalms vairs nav drūms un nomākts, bet katrs skolēns var atrast tajā sevi un priecāties kamēr atpūšas. Jo pusdienas viņiem nav kā mums, kopgalds, bet gan katram vecāki dod līdzi maizītes ietītas folijā ar sulas paciņu, kādu augli un šokolādes batoniņu. Tas bija ļoti interesanti, un ēd viņi visur- gan ārā, gan skolas telpās. Man arī bija iespēja tā darīt, visu nedēļu. Ģimene, kas mani uzņēma, ir tipiska spāņu ģimene. Ļoti jauki, sirsnīgi un izpalīdzīgi cilvēki. Viņi darīja visu, lai es justos labi, un pieņēma mani kā savu ģimenes locekli jau brīdi, kad atbraucu. Viņi teica, ja vēlos aizbraukt uz Spāniju vasarā, tad man būs pie kā palikt. Man tagad ir otrās mājas Spānijā.    Sarunājāmies angļu valodā. Meitene, kuras ģimene mani uzņēma, runā angļu valodā un pārtulkoja visu, ko vecāki teica. Jo ilgāk tur biju, sāku saprast arī, ko runāja spāniski. Un, protams, skaista daba, daudz palmu.(Laura Osīte, 11.kl.)

 

   Aizlidojot uz Spāniju, man likās, ka vienu nedēļu pavadīšu savā sapnī. Un tā arī bija. 
Pa šo vienu nedēļu piedzīvoju tik daudz jauku un emocionālu brīžu, iepazinos ar ārkārtīgi jaukiem cilvēkiem un iemācījos daudz jauna . Šis brauciens man bija ļoti noderīgs, pastiprināju savas angļu valodas zināšanas, kā arī ieguvu lielu pieredzi mākslā un video veidošanā.
 Mana uzņemošā ģimene bija ļoti jauka! Cilvēki bija gatavi darīt visu, lai mums būtu labi. Pēc manām domām, tā ir ārkārtīgi laba īpašība šajos cilvēkos! Vēlos atgriezties Spānijā un piedzīvot šo visu vēl un vēl. Paldies! (Alise Pētersone, 10.kl.)

 

Martā-aprīlī taps jauni darbi, un nākamā Mālpils novada vidusskolas grupa dosies uz Bulgāriju, lai darbotos kopā ar partnervalstu skolēniem.

 

Dalībnieku iespaidus apkopoja Ilze Bērziņa


 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti