Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
2017
 BEHAS_Bringing Europe Home At School
 SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
 PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 We All Art_Art and Health
COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
 Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā

 

 

 

 Erasmus+ programmas projekts MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ

Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā,

2017-1-LV01-KA219-035242_1, 01/09/2017-31/08/2019

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 27980 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Uzlabot skolēnu uzņēmējdarbības, digitālās, valodu un sociālās prasmes un skolotāju kvalifikāciju

 

PARTNERI:

Mālpils novada vidusskola – vadošais partneris    

Horvātija: Graditeljska, prirodoslovna I rudarska škola Varaždin,

Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja,

Norvēģija: Gausdal Videraegande Skole
Itālija: IIS via Emery- iTC Calamandrei
 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

Latvijā: Skolotāju seminārs – 12 skolotāji no partnerskolām, 02-04/10/2017

Itālijā: Skolēnu tikšanās (2 skolotāji+3 skolēni) 08-13/04/2018

Portugālē: Skolēnu tikšanās (2 skolotāji+4 skolēni) -21-25/10/2018

Norvēģijā: Skolēnu tikšanās (2 skolotāji+4 skolēni) -17-21/02/2019

Horvātijā: Skolēnu tikšanās (2 skolotāji+4 skolēni)- 14-18/04/2019

 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

Materiālu izstrāde uzņēmējdarbības semināriem.

Biznesa plānu izstrādes mācības katrā partnerskolā (12, 24 vai 36 stundas).

Izmantoto mācību metožu pilnveide, labās prakses paraugu sagatavošana apmaiņai ar partneriem.

Karjeras vadības un uzņēmējdarbības mācību aktivitātes, sadarbība ar uzņēmumiem un nodarbinātības atbalsta iestādēm.

 

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
Projekta īstenošanas plāns
Starptautiskās skolotāju mācības Mālpilī
Biznesa plānu izveide


Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā

No 8. līdz 13. aprīlim Mālpils novada vidusskolas dalībnieku grupa trīs skolēnu un divu skolotāju sastāvā piedalījās Erasmus+ projekta “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā“ sanāksmē, kura norisinājās Romā, Itālijā.

Mārtiņš Zviedris:Pirmajā dienā mūs pārsteidza tas, cik ļoti Itālijas satiksme atšķīrās no Latvijas. Galamērķī mūs sagaidīja pilns galds ar ēdienu, par brokastīm un vakariņām sūdzēties nevarēja, bet skolas pusdienas nebija īpaši kvalitatīvas. Tagad spēšu vairāk novērtēt mūsu skolas pusdienas. Kā vēlāk noskaidrojām ģimene, kas mūs uzņēma, pēc tautības bija rumāņu 3 bērnu ģimene, viņi bija ļoti labsirdīgi un pretimnākoši. Nākošajās trīs dienās mēs parādījām savu iepriekš sagatavoto biznesa plānu, kā arī sadalījāmies 3 grupās un mums vajadzēja izstrādāt jaunus biznesa plānus un tos prezentēt. Protams, redzējām arī Romu visā tās varenībā un, protams, arī Vatikānu. Žēl, ka šis bija mans pēdējais vidusskolas projekta brauciens uz ārzemēm, bet tajā pašā laikā es novērtēju visus projektus, kuros es varēju piedalīties. Un par to es gribētu izteikt LIELU PALDIES vācu valodas skolotājai un projektu organizatorei Līvijai Mukānei par vidusskolas padarīšanu interesantāku un pieredzes bagātāku!

Annija Kaņepēja: Lai piedalītos Erasmus projektā COLENT, bija nepieciešams izstrādāt biznesa plānu. Kopā ar Mārtiņu uzrakstījām to par ekstrēmajiem pārgājieniem sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem. Plāna izveidē ar idejām un ieteikumiem palīdzēja projekta komanda, palīdzēja arī skolotāja Dace Kursīte. Iemācījāmies domāt par vairākām lietām vienlaicīgi, kas ietekmētu biznesa plāna rezultātu. Uzstāties Romā bija izaicinājums, taču viss norisinājās labi un bijām priecīgi par paveikto darbu. Šis bija mans pēdējais Erasmus projekts un brauciens vidusskolā, taču tas bija arī grūtākais no visiem iepriekšējiem projektiem. Biznesa plāna rakstīšana bija laikietilpīgs process. Priecājos par iespēju prezentēt sevi un mūsu ideju Itālijā! 

 
  Ieva Ozola:Projekta laikā mums bija jāsadalās komandās ar katru valstu dalībniekiem un jāveido jaunus biznesa plānus. Tas mums bija jāizdara 3 dienu laikā. Komandu tēmas bija par ceļošanu, ēdināšanas biznesu un transportu. Manas komandas biznesa plāns ieguva augstāko vērtējumu. Mūsu projekta nosaukums bija “FastPark”, kas ir aplikācija, kuru varētu izmantot cilvēki, kuriem grūti noparkot automašīnas lielās pilsētās. Projekta laikā mēs iepazināmies ar visu valstu dalībniekiem un sadraudzējāmies, ieguvām jaunus draugus, kas arī bija viens no projekta mērķiem.

 

Skolotāja Elita Ermansone: Šī bija lieliska iespēja iepazīt un satikt skolotājus un jauniešus no citām valstīm un bija ļoti interesanti uzzināt, kā mācās jaunieši Romā. Vispārējais iespaids no brauciena ir ļoti labs. Mēs ne tikai uzzinājām ļoti daudz jauna par Itāliju, apskatījām pilsētu, pagaršojām nacionālus ēdienus, iepazināmies ar jauniem interesantiem cilvēkiem, bet arī savā starpā ļoti sadraudzējāmies. Kopumā esmu apmierināta un priecīga, ka skola šādā projektā iesaistās, kā arī aicinu citus izmantot šādas iespējas!

Skolotāja Līva Undzenko: Projekta ietvaros mums bija iespēja sadarboties ar skolotājiem un skolēniem no Norvēģijas, Horvātijas, Portugāles un Itālijas. Skolēniem šī bija lieliska iespēja iejusties jauno uzņēmēju lomā, kā arī uzlabot savas komunikācijas prasmes, strādājot  ar citu valstu pārstāvjiem. Jaunie biznesa plāni, kuri tika izstrādāti Romā, pārsteidza gan ar inovatīvam idejām, gan ar mūsdienīgu skatījumu, kas liecināja par skolēnu prasmi ātri orientēties jaunos apstākļos. Arī skolotājiem bija iespēja dalīties pieredzē par projekta gaitu un atšķirīgām pieejas metodēm. Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā. Tas dos iespēju arī citiem skolēniem izmēģināt savas prasmes uzņēmējdarbībā un starp kultūru saskarsmē.


Dalībnieku iespaidus apkopoja Līva Undzenko
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

  

 
SKOLĒNU STARPTAUTISKĀ SANĀKSME PORTUGĀLĒ 2018.GADA OKTOBRĪ

Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā

Latvijā pēc neparasti siltās un garās vasaras bija iestājušās pirmās īsti rudenīgās dienas, kad Mālpils novada vidusskolas četri skolēni un trīs skolotāji devās uz vienu no Eiropas saulainākajām vietām – nelielo Amarelejas ciematu Portugālē. Tur no 22. līdz 27.novembrim notika Erasmus+ projekta “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” sanāksme.

Skolotājas šim braucienam rūpīgi gatavojās jau krietnu laiku iepriekš, jo katrai bija jāizplāno nodarbība, kas būtu saistoša visu piecu dalībvalstu skolēniem un jānovada tā angļu valodā. Mūsu aktivitātēs par ekonomisko ģeogrāfiju un resursu lietderīgu izmantošanu jaunieši piedalījās ar lielu aizrautību un citu valstu kolēģi tās novērtēja ļoti atzinīgi. Interesantas idejas un vērtīgu profesionālo pieredzi guvām, vērojot pārējo dalībvalstu kolēģu sagatavotās nodarbības.

 

Kristers Edgars Rauska: Es guvu aizraujošu pieredzi, būdams Portugālē. Visa nedēļa tika pavadīta foršās aktivitātēs – veicām darbus grupās, mācījāmies uzņēmējdarbību jauniešiem, braucām ekskursijās un, protams, nostiprinājām angļu valodas prasmes.

 

Esmu secinājis, ka Portugāle ir ļoti interesanta valsts, ar plašām iespējām, lieliskiem dabas skatiem un pilsētām. Dzīvojām tipiskā ciematā, Amarelejā, kas pārsteidza ar neskaitāmu ielu labirintiem, un ciematam blakus atradās viens no lielākajiem solārajiem parkiem Eiropā. Es dzīvoju gādīgā un pieklājīgā ģimenē, kas par mani rūpējās un sniedza atbalstu, kad tas bija vajadzīgs. Ļoti patika Lisabona ar savu vēsturisko šarmu un atrašanos blakus okeānam. Tā piekrastē atradās iespaidīgs laukums ar Kolumbam un ģeogrāfiskajiem atklājumiem veltītu pieminekli. Es sadraudzējos ar visu valstu skolēniem un ieguvu daudz jaunu draugu.

 

Mārtiņš Lejiņš: Man ļoti patika brauciens uz Portugāli un skaistā Lisabona. Portugālē bija ļoti daudz augsti kalni. Man tas bija kaut kas jauns, jo Latvijā nekas tāds nebija redzēts.. Visa komunikācija ar ģimeni notika ar "google tulkotāja" palīdzību, bet beigās mēs viens otru sapratām. No brauciena ieguvu jaunas zināšanas par biznesu.

 

Jana Jolanta Kļaviņa:Dzīve ģimenēs bija lieliska, cilvēki tik sirsnīgi un jauki. Esmu tik priecīga ,ka varēju piedalīties šādā projektā un satikt daudz jaunu cilvēku, uzzināt un piedzīvot tik daudz jauna.

Madara Kalniņa: Man par Portugāli atmiņās paliks tikai viss labākais. Ģimene, pie kuras es dzīvoju, bija ļoti jauka un mīļa pret mani, visi bija ļoti laipni. Mēs dzīvojām ciematā Amareleja, kas atradas netālu no Spānijas. Amareleja ir maza, bet skaista, daudzi cilvēki tur nodarbojas ar lopkopību un zemkopību. Skolā bērni pret mums izturējās ļoti labi, visi bija ļoti draudzīgi .Pirmās divas dienas darbojāmies Amarelejas skolā, kur visu piecu valstu skolotāji vadīja mums nodarbības.

Braucām vairākās ekskursijās, bijām gan Lisabonā, gan Evorā. Abas pilsētas bija ļoti skaistas, labprāt apskatītu tās vēlreiz. Pabijām arī olīveļļas ražotnē, tā bija interesanta pieredze. 

Kopumā viss brauciens uz Portugāli bija ļoti interesants. Sadraudzējāmies ar citu valstu skolēniem un, protams, ar pašiem portugāļiem. Man ļoti patika!

 

Šīs tikšanās laikā notika arī vairākas projekta koordinatoru sanāksmes, kurās tika izvērtēti projekta pirmajā gadā paveiktie darbi un arī runāts par nākamajiem uzdevumiem katram partnerim. Katrā partnerskolā šajā mācību gadā tiek pievērsta īpaša uzmanība daudzveidīgiem karjeras izglītības pasākumiem.

Projekts turpinās līdz 2019.gada 31.augustam, bet, lai tik veiksmīgi uzsāktā sadarbība turpinātos, partneri pāarunāja arī iespējamā nākamā Erasmus+ partnerības projekta idejas.

Dalībnieku iespaidus apkopoja Daiga Lāce
 
    
 
      
 

 
 Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekta  “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā”
starptautiskā sanāksme kopā ar partneriem  no Portugāles, Norvēģijas, Itālijas un Horvātijas.

            3. februāra rīts Mālpils novada dažiem vidusskolēniem bija satraukuma pilns. Lidojums pirmo reizi mūžā. Kas? Kā? Kur? Ceļojuma galamērķis Norvēģijas olimpiskā sporta pilsēta Lillihammera. Dzelzceļa stacijā skolēnus sagaidīja smaidīgi jaunieši, kuri uzņēma skolēnus savās ģimenēs.

            4. februārī tikām sagaidīti Gausdal skolā.

Skolotāja Līva dalās savos iespaidos: “ Skola uzreiz pārsteidza gan ar tās mūsdienīgo elektroniku, gan to, cik ļoti tā piemērota darbam komandās. Skolēniem viegli atrast norobežotu telpu, kur dalīties ar savām idejām un komunicēt ar grupas biedriem. Grūtības nesagādāja arī komunicēšana angļu valodā par jebkuru tēmu. Tas nešķita kā pārsteigums, redzot lielās sporta zāles, brīvi pieejamos trenažierus un plašo sporta ekipējuma klāstu, kad skolotāji stāstīja par savu skolēnu augstajiem sasniegumiem sportā. Visas nedēļas garumā mums bija iespēja iepazīties ar šīs valsts kultūras specifiku un izbaudīt Norvēģijas dabu.”

Kristers Rancāns stāsta par aktivitātēm skolā: “ Mācījāmies pareizi rakstīt CV, darba intervijas, intervijas ar kādas noteiktas profesijas pārstāvi. Neaizmirstams bija brauciens ar suņu pajūgu, kas bija neatkārtojama pieredze. Ar pajūgu varēja klusi pārvietoties un vērot skaisto Norvēģijas dabu.”

Kristians Cīrulis uzsver, ka “ viegli bijis komunicēt ar norvēģu puišiem. Ļoti moderna un attīstīta skola, lai skolēniem viegli, interesanti mācīties. Ieguvām pieredzi prezentāciju veidošanā, kas pašiem noderēs nākotnē. Norvēģijas ainavas ar kalniem un sniegu paliks ilgi atmiņā. Esmu priecīgs, ka, piedaloties projektā, bija iespēja apmeklēt Norvēģiju!”

Ričijs Cīrulis, kurš pirmo reizi piedalās šāda veida projektā, nonāca pie atziņas: “ šis projekts man “ atvēra “ acis, jo tikšanās ar cilvēkiem no dažādām valstīm sniedz pieredzi un prasmi komunicēt, sadarboties. Nekas nepārspēs tādu pieredzi kā nepazīstama teritorija, cilvēki, negaidīti piedzīvojumi. Darītu jebko, lai tiktu atpakaļ!”

Arī Ernests Neimanis pirmo reizi piedalās projektā, tāpēc uzsver, ka “ tā bija pavisam cita veida pieredze. Satiku jaunus draugus, ieguvu jaunu un noderīgu informāciju, kuru varēšu izmantot nākotnē. Norvēģijas skaistie kalni, biezais sniegs un vēsā temperatūra bija liels pārbaudījums. Labprāt gribētu piedalīties citos līdzīgos projektos.”

 

Robertam Bitniekam ir savi vērojumi:

“ Ģimene vismaz vienu reizi dienā ēd kopīgas svaigu produktu vakariņas, klaiņošana pa mežiem var rezultēties ar kļūšanu polārlācim par uzkodu, transporta satiksmes sistēma uz goda, norvēģiem slēpošana tāpat kā latviešiem hokejs – iet pie sirds, it kā esam līdzīgi, bet katrā aspektā atšķirīgas tautas.”

Visi kā viens apgalvo, ka norvēģi ir klusi, draudzīgi, pretimnākoši un vārda izpalīdzīgi – cienīgi. Gribas domāt, ka brauciens ar suņu pajūgiem, sniega peldes, brīnišķīgā daba un aizsāktā draudzība ar norvēģu puišiem neizkusīs kā baltais, pūkainais sniegs pavasarī, bet kļūs par skaistām atmiņām! Varbūt ne tikai atmiņām!

Piedzīvoto Norvēģijā apkopoja skolotāja Daila, kas arī tur bija un guva idejas savam darbam

 
 
    

 
 SKOLĒNU ATSAUKSMES PĒC STARPTAUTISKĀS SANĀKSMES HORVĀTIJĀ 2019.GADA 19.-24.MAIJĀ
 

Ko Tu gaidīji no sanāksmes?

Šajā sanāksmē es cerēju uzzināt par horvātu kultūru, apskatīt dažas viņu pilsētas un iegūt pieredzi no Horvātijas uzņēmumiem. Piepildījās visas šīs gaidas, un visi baudīja tur pavadīto laiku.

Jaunas draudzības sākšana, jautras un izglītojošas tikšanās, ekskursijas, dzīvesstāsti, labas kvalitātes laiks.

Es cerēju, ka mūsu zināšanas par uzņēmumiem tiks mazliet papildinātas, bet mēs ieguvām daudz vairāk. Brīnišķīgas dzīves nodarbības par strādāšanu un praktizēšanu.

Es cerēju saņemt dažus padomus un trikus, kas man palīdzētu uzsākt savu biznesu un iekarot tirgu. Vēlējos redzēt dažus uzņēmumus tādā līmenī, kas man šķistu sasniedzams.

Es gribēju satikt dažādus cilvēkus un iepazīt viņus. Ar nepacietību gaidīju jaukus braucienus kopā un labas vakara sarunas.

 

Ko uzzināji/iemācījies?

Es iemācījos daudz dažādu veidu uzņēmumu vadību un karjeras idejas. Uzlaboju arī savas valodu prasmes un zināšanas par horvātu kultūru un infrastruktūru.

No Žestana es uzzināju, ka ja pat dzīve un cilvēki cenšas tevi notriekt, nedrīkst padoties, jo tiekšanās pēc mērķiem var radīt tādus panākumus, kādi nebija gaidāmi. Ka Horvātijā ir ļoti jauki cilvēki, skaista daba, silts un mitrs laiks.

Es uzzināju, ka tu vari nebūt gatavs uz visu. Manas domas par šo nedēļu bija mainījušās. Pirmie iespaidi nebija tik labi, bet dienu no dienas tie kļuva daudz labāki.

Uzzināju, ka dažkārt biznesā tev ir mazliet jākrāpjas, lai izdzīvotu. Tev vajag ne tikai dažus trikus kādā piedurknē, bet dažas piedurknes, pilnas ar trikiem. :)  Darba pieredze man iemācīja, ka pacietība ir tikums, jo man bija jātaisa mežģīnes, un tas bija diezgan smalks process.

Es iepazīstu dažādas kultūras un cilvēkus. Par Horvātijas vēsturi es daudz ko uzzināju pilīs. Man tiešām patika, iespēja  apmeklēt dažādu veidu uzņēmējus un iepazīt viņu veiksmes stāstus.

 

Par viesu ģimenēm un uzņēmumiem

Ģimenes pret mums izturējās ļoti mīļi un pieklājīgi. Viņi parādīja mums visu pilsētu. Arī uzņēmumu darbinieki bija ļoti pieklājīgi un pretimnākoši.  Viņi bija ļoti lepni dalīties savā pieredzē par to, kā būt veiksmīgam avangardistam.

Pilnīgi apbrīnojami, jo viņi pret mani izturējās pieklājīgi un laipni, ļāva man gulēt ilgāk, nekā varbūt vajadzētu, parādīja man savu dzīvesveidu, tradīcijas, bet no otras puses bija tā, ka uzņemošajā ģimenē nebija tik lieliska komunikācija angļu valodā, tāpēc Google tulkošana palīdzēja.

Uzņemošā ģimene bija forša. Es satiku savu saimnieku brāli. Viņi deva daudz ēst. Gulta bija ļoti mīksta un ērta. Manas zināšanas par uzņēmumiem kļuva lielākas. Žestana stāsts bija ļoti spēcīgs un interesants. Un pamatā visi uzņēmumi bija interesanti.

Pieredze bija brīnišķīga. Mani saimnieki bija laipni un centās par mani parūpēties no visiem iespējamiem aspektiem. Ģimenes bizness, ko viņi ir veikuši, ir ļoti radošs, un man tiešām ir sajūta, ka to varētu viegli sasniegt arī Latvijā.

Mana uzņemošā ģimene, īpaši mamma, par to tiešām rūpējās. Jutos labi, gulēju labi un ēdiens tiešām bija lielisks, arī tradicionāls - Buek. Katrā uzņēmumā mēs bijām ļoti atzinīgi noskaņoti, uzzinājām par katru uzņēmumu no idejas līdz produktu pārdošanai. Saņēmām dāvanas, kas bija ļoti patīkamas.

 

Kas Tev patika?

Man tiešām patika staigāt pa pilsētu un redzēt viņu arhitektūru. Arī viņu daba ir ļoti pievilcīga. Visi mazie pakalni un līkumainie ceļi izskatījās patiešām lieliski.

Daba un skaistas ainavas garo autobusu braucienu laikā.

Es priecājos par cilvēkiem un katru aktivitāti.

Tā kā šī bija mana pirmā reize šāda veida tikšanās laikā, man jāsaka, ka šī bija patiešām lieliska pieredze, lai satiktos un sadzīvotu ar nezināmiem cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru un dzīvesveidu. Braucieni uz uzņēmumiem, pilīm un muzejiem bija apbrīnojami, jo pa ceļam redzamās vietas bija debešķīgas, un es daudz uzzināju par vēstures attīstību, kas būs ļoti noderīga mācību procesā.

 

Kas Tev paliks atmiņā pēc šī brauciena?

Cilvēki, kurus es satiku, un daba būs manās atmiņās visilgāk.

Atmiņas par Zagrebu, interesanta palīdzības pieredze uzņemošajā ģimenē, garas un skaistas pastaigas Trakoščan un Velikij Tabor pilsdrupās, tālu guļošie kalni, sirdi sildoši studenti un tas, ka ir svarīgi teikt paldies par pat sīkām lietām.

Absolūti brīnišķīgā vide un pamatzināšanas biznesā.

Es noteikti atcerēšos videi draudzīgus risinājumus uzņēmumiem, jo tas šobrīd ir svarīgs jautājums. Zaļie projekti ir tas, kas pasaulei šobrīd ir vajadzīgs.

Es noteikti atcerēšos tikai šķietami vēsos norvēģus, kas uzturēja sakarus ar mums tikpat aktīvi kā jebkurš cits. Es jutos ļoti gaidīts, jo Horvātijas skolotāji un skolas direktors par mums ļoti rūpējās un katru dienu jautāja par mūsu vēlmēm. Horvātija ir ļoti jauka valsts ar skaistu dabu un garšīgu saldējumu.


 

Projektā izstrādātie materiāli

Skolotāju mācību materiāli

Skolēnu izstrādātie biznesa plāni

Projekta žurnāls Nr.1
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti