Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Sēžu lēmumi
 Saistošie noteikumi
 Nolikumi, noteikumi
 Attīstības programmas
 Teritorijas plānošana
 Pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa
 Publiskais gada pārskats
 Veidlapas
 Izsniegtās licences
 Par nekustamā īpašuma nodokli
 Ceļu un ielu saraksti
 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
 Deleģēšanas līgumi
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Par nekustamā īpašuma nodokli

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai

30.06.2021.

Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksu dzēšana.
 
 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu tika dzēsts Mālpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmais nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds  153.60 eiro,  kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas,  nodokļu maksātājiem 33 personu kontos – likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, un ja parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. (Akts apstiprināts 10.12.2019.)

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantu   tika dzēsta Mālpils novada pašvaldības budžetā konstatētā nekustamā īpašuma  nodokļa pārmaksa kopsummā  239.60 eiro  nodokļu maksātājiem  14 personu kontos— ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no likumā noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa nav pieprasījis to atmaksāt. ( Akts apstiprināts 05.12.2019.)

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu tika dzēsti Mālpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 574.77 eiro    10 nodokļa maksātāju personu kontos, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas, nodokļa   maksātāja  nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādu. ((Akts apstiprināts 10.12.2019.)

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu tika dzēsts Mālpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmais nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds  42.68 eiro,  kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas,  nodokļu maksātājiem 7 personu kontos – likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, un ja parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. (Akts apstiprināts 10.12.2019.)

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantu   tika dzēsta Mālpils novada pašvaldības budžetā konstatētā nekustamā īpašuma  nodokļa pārmaksa kopsummā  25.11 eiro  nodokļu maksātājiem  11 personu kontos— ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no likumā noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa nav pieprasījis to atmaksāt. ( Akts apstiprināts14.06.2021.)

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu tika dzēsts Mālpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 114.34 eiro   1   nodokļa maksātāja personas kontā, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas,  par ko zvērināts tiesu izpildītājs sastādījis aktu par parāda piedziņas neiespējamību. ((Akts apstiprināts 15.06.2021.)

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu tika dzēsti Mālpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmie nekustamā īpašuma nodokļa parādi 156.28 eiro, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas,    5  nodokļu maksātāju personas kontos — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. (Akts apstiprināts 14.06.2021.)

 


Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā(līdz 31. martam).

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības kasē (pirmdienās un ceturtdienās), bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams arī pieteikt e-pasta adresi turpmākai NĪN paziņojuma saņemšanai, kā arī veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 
2020. gada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi, brīdinājumi un lēmumi par nodokļa parāda piedziņu 

2019. gada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi, brīdinājumi un lēmumi par nodokļa parāda piedziņu 

 

2018. gada Nekustamā īpašuma nodokļa(NĪN) maksāšanas paziņojumi, brīdinājumi un lēmumi par nodokļa parāda piedziņu 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti