Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 2020
 2019
ROCHIL
 Starptautiskās sanāksmes
 EDC
 2017
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Leonardo da Vinci
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
ROCHIL

 

PROJEKTA DIENASGRĀMATA


 Starptautiskā tikšanās Mālpilī 10.-14.02.2020.

Kultūras mantojuma izpētes projekta starptautiskā sanāksme Mālpilī

10.-14.februārī notika projekta starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās gan viesu grupas, gan arī vietējie projekta dalībnieki – seniori (projekta darba grupa, kultūras mantojuma pētnieki, ēdienu gatavošanas meistarklašu saimnieces) un Mālpils novada vidusskolas skolēni, kas ir aktīvi iesaistījušies projektā, veicot pētījumus, piedaloties ēdienu gatavošanas un rokdarbu meistarklasēs un šīs sanāksmes laikā veicot arī tulku pienākumus viesu delegācijām.

Pirmo sanāksmes dienu sākām ar komunikatīvajām spēlēm un savstarpējo iepazīšanos. Partneri bija sagatavojuši un vadīja kādu savas valsts raksturīgo iepazīšanās spēli. Pēc tam katras valsts pārstāvji stāstīja par to, ko paveikuši ROCHIL projektā kopš tā uzsākšanas. Varējām ne tikai iepazīt viņu pieredzi, bet arī iegūt interesantas idejas savam turpmākajam darbam. Pēcpusdienā viesi devās uz Maizes māju Priekuļu novadā, kur, pašiem praktiski darbojoties, iepazina gan pīrāgu cepšanas tradīcijas lauku sētā, gan latviešu tautas dziesmas.

Nākamo dienu uzsākām ar Daigas Frīdbergas veidotās izstādes “Ziedi manā albumā” atklāšanu, un pēc tam iesaistījām viesus Māras Klintsones un Gunas Petrevicas vadītājās radošajās darbnīcās, piedāvājot apgūt tradicionālo rokdarbu un keramikas iemaņas. Pēcpusdienā notika teorētiskās mācības par tādām tēmām kā:

- Kultūras mantojuma digitalizācija turpmākai izmantošanai pieaugušo izglītībā.

- Starpnozaru sadarbības pieredze un iespējas.

- Brīvprātīgie pieaugušo izglītībā un sabiedrībā — problēmas un iespējas, partneru pieredze šajā jomā.

- Vietējie un starptautiskie pieaugušo izglītības pasākumi, to novērtēšanas metodes.

Sanāksmes trešajā dienā viesi devās uz PII “Māllēpīte”, lai darbotos kopā ar bērniem četrās grupās, kur audzinātājas bija sagatavojušas dažādus uzdevumus, kā arī lai demonstrētu mazajiem mālpiliešiem savu valstu rotaļas un spēles.

Šo starptautisko sanāksmi bagātināja folkloras kopas “Mālis” uzstāšanās, kuras laikā mūsu viesi ne tikai iepazina latviešu folkloru, bet arī apguva latvisko deju pamatsoļus.

Noslēgumā novērtējot šo tikšanos un sadarbību ar mūsu projekta dalībniekiem, viesi atzīmēja, ka tās ir bijušas iedvesmojošas, jaunām idejām bagātas dienas skaistā un harmoniskā vidē, kas ļāvušas iepazīt latviešu kultūras mantojumu, sadarbojoties dažādām paaudzēm un pārliecinoties par mālpiliešu atsaucību un viesmīlību.

   

  

  


  

      


 

   

  

     


PROJEKTA REZULTĀTI

Projekta žurnāls Nr.1.
Projekta pirmā gada noslēgumā ir izveidots projekta žurnāls, kurā apkopota informācija par nozīmīgākajiem vietējiem un starptautiskajiem pasākumiem, kā arī partneru  pieredzi, organizējot dabas, kulinārijas, lauksaimniecības un amatniecības mantojuma pētīšanu un izmantošanu izglītojošos pasākumos senioriem un jauniešiem.


 

2. meistarklase


1. meistarklase

 


 Ēdienu recepšu krājums


 10.02.2020.

  


10.02.2020.


 07.01.2020.

Mācību ekskursija uz "Maizes māju" 2019.gada 9.decembrī.


Studijas "URGA" izstādes katalogs.


2.12.2019.


© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti