Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Deinstitucionalizāja
Primārās veselības pakalpojumu infrastruktūra
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Primārās veselības pakalpojumu infrastruktūra

   

ĢIMENES ĀRSTU PRAKSES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

 Publicēts: 24.04.2020

Mālpils novada dome informē, ka 2020.gada janvārī izsludinātā cenu aptauja par būvdarbu veikšanu J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē tika pārtraukta precizējumu izdarīšanai iepirkumu dokumentācijā. Atkārtotu iepirkumu procedūru  plānots izsludināt 2020.gada maijā. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu prakses darbību Covid-19 pandēmijas laikā, jo remontdarbu laikā prakse apmeklētājiem būtu slēgta.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē. Pagājušā gada oktobrī prakses telpās tika veikta logu un ārdurvju nomaiņa. Šajā gadā plānoti būtiskāki remontdarbi, kuru veikšanas laikā prakse tiks slēgta. Remontdarbi skars sanitārā mezgla atjaunošanu, kā arī vides pieejamības nodrošināšanu, izbūvējot uzbrauktuvi no ielas līdz prakses ieejas durvīm. Projektu plānots īstenot 15 mēnešu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 8,000, tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% jeb EUR 6800,00, valsts budžeta līdzfinansējums 9% jeb EUR 720,00, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 6% jeb EUR 480,00.Publicēts: 13.07.2020

Mālpils novada dome informē, ka 2020.gada 29.maijā izsludinātā cenu aptaujā par būvdarbu veikšanu J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē līgumtiesības tika piešķirtas SIA ALMI. Informējam, ka saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi iekštelpās plānoti laika periodā no 13.07.2020 līdz 07.08.2020, visi būvdarbi jāpabeidz līdz 31.08.2020. Šajā laikā prakses telpas apmeklētājiem būs slēgtas.   Plānotie būvdarbi tiks veikti, lai nodrošinātu sanitārā mezgla atbilstību vispārpieņemtajā higiēnas normām un būtu pieejami personām ar kustību traucējumiem. Paralēli iekšdarbiem notiks arī pandusa izbūve, lai nodrošinātu ārējās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajām māmiņām ar bērniem. Vienlaikus arī ātrās neatliekamās palīdzības personālam būs atvieglota pacientu transportēšana uz neatliekamās palīdzības transportu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros 2019. gada oktobrī tika veikta logu un ārdurvju nomaiņa, Projektu plānots īstenot 15 mēnešu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 8,000, tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% jeb EUR 6800,00, valsts budžeta līdzfinansējums 9% jeb EUR 720,00, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 6% jeb EUR 480,00.

 

 
 Publicēts: 20.01.2020

 

Kamēr citviet Latvijā trūkst ģimenes ārsti, Mālpilī darbojas divas ģimenes ārstu prakses vietas. Lai uzlabotu primārās veselības aprūpes pieejamību, 2019.gadā pašvaldība sagatavoja projekta pieteikumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk CFLA) Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē”. Šo finansējumu varējām piesaistīt, jo telpas, kurās darbojas ārstes prakse, atrodas pašvaldības īpašumā. Projekts guva apstiprinājumu un 2019.augustā tika parakstīts līgums par tā īstenošanu.

 

 

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros pagājušā gada oktobrī veikta logu un ārdurvju nomaiņa, savukārt šogad tiks uzlabota telpu vēdināšana, nodrošināta vides pieejamība, kā arī veikts sanitārā mezgla daļējs remonts. Minētie darbi tiks uzsākti, kad noslēgsies cenu aptauja par šo darbu veikšanu un būs zināmi darbu veicēji.
Projektu plānots īstenot 15 mēnešu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

 

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 8,000, tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% jeb EUR 6800,00, valsts budžeta līdzfinansējums 9% jeb EUR 720,00, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 6% jeb EUR 480,00.

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti