Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
 Pumpurs - Mālpils novada vidusskolā
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 Proti un Dari!
 Kompetenču pieeja mācību saturā
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

 

 

Notiek izglītojošs un aizraujošs vasaras piedzīvojums jauniešiem

 

Biedrība "Izaugsmes matrica" Mālpils novadā 2020.gada 13. jūlija uzsāka projektu "Pats SEV pavēlnieks" sadarbībā ar Mālpils novada vidusskolu. Projekta mērķis ir finanšu pratības kompetenču veidošana jauniešiem, biznesa ideju veidošana.

Pirmajā nodarbībā jaunieši savstarpēji iepazinās, saliedējās, definēja savus personīgos mērķus un ieguva motivāciju kopīgam darbam, izveidojot savu personīgo biznesa ideju.

Nodarbībās jaunieši mācījās saprast: Kas ir bagātība un kā to izmērīt, pozitīvais pievelk pozitīvo. Kā iemācīties dzirdēt citus, iemācīties mainīt domāšanas veidu. Sava personīgā budžeta izveide, naudas pārvaldīšanas instrumenti.

 

Bija arī projekta diena ar mērķi: Es dalos un dodu pasaulei, jo došana un dalīšanās – kā sociālās integrācijas un līdzatbildības kompetenču un prasmju veidošanas, pilnveidošanas un mijiedarbības instruments!

 

Ceturtās nodarbības mērķis bija pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes - Kas es esmu? Ko es varu sasniegt šajā pasaulē? Mana loma sabiedrībā.

Paldies ceturtās nodarbības vadītājiem - jauniešu izaugsmes treneriem Vinetai Saulītei un Dainim Zaltanam.

 

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

 

Informāciju sagatavoja biedrība "Izaugsmes matrica"

 

    
 

 

  3. pielikums


© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti