Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
Mēs savam novadam - 2021
 Mēs savam novadam - 2020
 Mēs savam novadam - 2019
 Mēs savam novadam - 2018
 Mēs savam novadam - 2015
 Mēs savam novadam - 2013
 Nīderlandes fonda KNHM projekti 2009.gadā
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mēs savam novadam - 2021

 Par 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu 

MĒS SAVAM NOVADAM 

 

Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus arī šogad pieteikt savas idejas projektu konkursam „Mēs savam novadam”. Projektu konkursā var piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai uz konkrēta projekta īstenošanu, kā  arī sabiedriskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projektiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši projektu iesniedzēji un to rezultātiem ir jābūt pieejamiem plašai sabiedrības daļai.  

Viena projektu grupa var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne vairāk kā viens projekts.  

Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 3. maija līdz 30. septembrim. 

Ņemot vērā izaicinājumu pilno laiku saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanu un dažādus valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad netiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar dažādu pasākumu īstenošanu. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu (piemēram, publiski pieejamo vietu un piemiņas vietu sakopšana un pilnveidošana, apskates objektu izveide, takas ierīkošana, ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana, ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu rotaļu laukumu izveidošana vai pilnveidošana utt.) un kuru pieteikumos būs skaidri aprakstīts, kā projekta darba grupa plāno īstenot paredzētās darbības, lai maksimāli ievērotu noteiktos pandēmijas ierobežojumus (piemēram, darbi teritorijas labiekārtošanai būs sadalīti tā, lai nenotiktu cilvēku pulcēšanās, noteiktus darbus veiks tikai vienas mājsaimniecības locekļi, darbus veiks secīgi vai ievērojot distancēšanos). 

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes atbalsts var būt līdz 1000 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam iesniegt novada domei līdz 26. martam plkst. 16.00, ievietojot tos speciālajā korespondences kastītē pie domes ārdurvīm.  

Plašāka informācija par projektu konkursa „Mēs savam novadam” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar domes projektu koordinatori Elitu Kārkliņu (domes ēkas 2.stāvā, 233. telpā, tālr. 67970898, e-pasta adrese: elita.karklina@malpils.lv). 

 
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti