Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
 Mālpils pasta nodaļa
 Mālpils novada politiski represēto nodaļa
 Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
 Mālpils Tautskola
 Biedrība "Idoves mantojums"
 Draudzes
 Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Biedrība "Notici sev"

Biedrība "Notici sev"
Reģ. Nr. 50008100001
Pils ielā 14-1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

Sabiedriskā labuma statuss kopš 2006.g
mājas lapa: http://www.noticisev.lv/

e-pasts: noticisev@inbox.lv
tālr: 26567634, 29864079
Norēķinu konts: AS Swedbank
Konts: LV98 HABA0551035902512


Darbības mērķi - sabiedrības un invalīdu sociālās integrācijas saskaņas un labklājības veicināšana; invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana sociālajā, garīgajā, izglītības un finansiālajā jomā.
Biedrības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Informāciju par Biedrības ,,Notici sev!” aktivitātēm var saņemt pie biedrības valdes locekļiem:
Valdes loc. G. Jēkabsone: tel. 26567634
Valdes loc. I. Rozentāle: tel. 29864079
Valdes loc.. J. Kostenko: tel. 28324428

Biedrības “ Notici sev!” atrašanās vieta:
Pils ielā 14-1 163. telpa.

Biedrības AKTUALITĀTES skatīt mājas lapā: www.noticisev.lv


Pacēlājs peldbaseiniem Mālpilī!

2018. gada 23. novembrī  Mālpils sporta kompleksa peldbaseinā notika pacēlāja peldbaseiniem uzstādīšana
un tā darbības demonstrēšana. Tagad katram mālpilietim un apkārtējo pagastu, novadu iedzīvotājiem arī
ar kustību traucējumiem ir iespēja peldēties Mālpils peldbaseinā.
Pacēlājs nodrošina invalīdu ar kustību traucējumiem regulāru iespēju peldēties, piedalīties ārstnieciskās
vingrošanas ūdenī nodarbībās, tādejādi uzturot invalīdu ar kustību traucējumiem organisma funkcionēšanas spējas,
uzlabojot pašsajūtu, veselību.

Pateicamies Mālpils novada domei, SIA “KVIST” kolektīvam, deputātiem, labdarības veikalam “Otrā elpa”
par ziedojumu pacēlāja peldbaseiniem iegādei. Liels paldies ikvienam ziedotājam, kas piedalījās pavasara
un rudens labdarības akcijā “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā!” un savu iespēju robežās atbalstīja mūsu ieceri.
Īpašs paldies Vītumu, Grīnbergu ģimenēm, Elīnai Jungai-Ķēniņai, Sporta kompleksa vadībai, darbiniekiem un
Ojāram, kuri ticēja mūsu idejai un aktīvi iesaistījās tās realizēšanā.
Itālijā ražoto pacēlāja baseiniem piegādāja, uzstādīja un apmācīja SIA “SARMO”. Tik mobils, moderns,
viegli vadāms, pārvietojams uz jebkuru baseina malu pacēlājs baseiniem Latvijā vēl ir maz sastopams.
Pacēlāja kopējās izmaksas ir 8591,00 EUR.

Aicinām cilvēkus ar funkcionāliem, kustību traucējumiem, senjorus izmantot
dāvāto iespēju peldēties Mālpils peldbaseinā un nostiprināt veselību!

Biedrības “Notici sev!” valde

  


 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti