Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
 Mālpils pasta nodaļa
 Mālpils novada politiski represēto nodaļa
 Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
 Mālpils Tautskola
 Biedrība "Idoves mantojums"
 Draudzes
 Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mālpils novada politiski represēto nodaļa

Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405
 


Mālpils novada politiski represēto nodaļa (MPRN) ir neatkarīga un demokrātiska organizācija, kas savā darbībā vadās no humāniem principiem, ievēro Latvijas Republikas likumus, savas organizācijas statūtus un programmu un darbojas Mālpils pagasta teritorijā. Tā ir dibināta 2005.gada 31.maijā. Šobrīd Mālpils pagasta represēto nodaļa apvieno četrdesmit septiņus Mālpils pagastā dzīvojošus represētos. Kopš 2007.gada 27.septembra MPRN darbojas „Mālpils Tautskola” sastāvā kā struktūrvienība.

 Mālpils PRN adrese – Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV -2152 

 MPRN uzdevumi un mērķi.

Mālpils pagasta politiski represēto nodaļa savā darbībā balstās uz Latvijas Republikas Satversmi un risina visus ar represijām saistītos jautājumus:

1. Uzskaita represētos Mālpils pagasta iedzīvotājus.
2. Apzina represēto likteņus, nometinājuma un apbedījuma vietas.
3. Skaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautu likteņgaitās. 
4. Veicina vēsturisku, dokumentālu, literāru atmiņu vākšanu un saglabāšanu.
5. Nodrošina represiju upuru mūžīgas piemiņas saglabāšanu.
6. Organizē juridisku un cita veida palīdzību represētajiem.
7. Pieprasa Latvijas Republikas valdībai nodrošināt represiju rezultātā zaudētā īpašuma, kā arī ieslodzījumā un nometinājumā nostrādātā darba patiesās vērtības kompensāciju.

 Savu mērķu sasniegšanai Mālpils PRN sadarbojas ar Mālpils novada pašvaldību, valsts, sabiedriskajām, politiskajām un reliģiskajām organizācijām un privātpersonām.

 Mālpils politiski represēto nodaļas pasākumi.

 Katru gadu notiek piemiņas pasākums 25.marta un 14.jūnija represiju atcerei. Katru gadu jūlijā Mālpils politiski represēto nodaļas biedri dodas uz Vislatvijas politiski represēto salidojumu Ikšķilē, bet septembrī vai oktobrī notiek ekskursija pa Latviju.

  Mālpils novadpētniecības muzejā glabājas daudzu represijās cietušo mālpiliešu atmiņas, dokumenti, priekšmeti, kā arī interesantā tehnikā veidotas gleznas. Šie materiāli tiks izmantoti izstādē par 1941. un 1949.gada represijām.

 

  
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti